Sem vložte podnadpis

Městští vlci


 Lidé jsou odnepaměti lovci. Loví zvěř pro maso či kožešinu. V městečku Apolveros se stal módou lov vlků, kteří v hojném počtu obývali zdejší lesy. Pro vlky nastalo těžké období a každý z nich si našel vlastní cestu k přežití.

Městští vlci jsou potomky vlků, kteří opustili rodný les a zvolili si život v utajení mezi lidmi. Tito vlci zastávají každý jiný přístup k životu ve městě a také se jinak vypořádávají s instinkty, které je volají zpět do nebezpečných lesů.

 Nejčastější jsou dva přístupy. Někteří vlci zcela splynuli s životem v lidské společnosti. Chodí do zaměstnání, vydělávají peníze, nakupují v obchodech. Jediné, čeho se neúčastní jsou lidské zábavy a potěšení jako jsou kluby, karnevaly apod., jelikož si stále uchovávají jistý odstup ve strachu z prozrazení. Lidé je mají za samotáře či podivíny a tak se ještě navrch musí vnitřně vypořádat s městskými klepy, které o nich kolují. Tito vlci na sebe svoji skutečnou podobu berou pouze v noci, kdy se chodívají proběhnout na louku za městem.

Zaměstnaným vlkům se navyšuje každodenní odměna o 2ZB

Dle typu zaměstnání lze obdržet také nějaké BB, popřípadě LB

 Druhý častý přístup je život ve skupinách simulujících smečku. Takovou skupinu založí jeden vůdčí vlk, který se stává alfou. Najde vlky toužící po částečném návratu k vlastní přirozenosti a ti se mu podřídí. Alfa zpravidla nepracuje a výdělky ostatních vlků spadají do vlastnictví skupiny. Alfa má zodpovědnost za všechny vlky ve skupině a ručí za to, že jejich totožnost zůstane před lidmi skryta. Organizuje pro skupinu různé akce jako například loupeže, lovy na okraji lesa či sabotáže obchodů s vlčí kožešinou. Tak mohou vlci naplnit svoji přirozenou touhu po soužití ve smečce, běhání a hrách v přírodě a lovu.

Pokud se stanete součástí skupiny obdržíte +5BB, +5LB, +5ZB

Pokud sami založíte skupinu obdržíte +20ZB